LFF II lygos Vakarų zonos pirmenybių nuostatai

2010 m. LFF II LYGOS VAKARŲ ZONOS PIRMENYBIŲ NUOSTATAI

BENDROJI DALIS


1.
         Šie Nuostatai nustato 2010 metų LFF varžybų organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip pat reglamentuoja kitus su LFF varžybų organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus.
2.
         LFF II lygos pirmenybes organizuoja Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacija (KLFF). Vyr. teisėjas – Edmundas Mieliulis, vyr. sekretorius – Modestas Jackus.
3.
         Nuostatai yra sudaryti remiantis FIFA, UEFA, LFF įstatais, futbolo klubų licencijavimo ir kitomis taisyklėmis bei reglamentais. 

LFF II LYGOS VAKARŲ ZONOS PIRMENYBĖS


4.
         Kiekvienas Klubas, turintis teisę dalyvauti LFF varžybose, čempionatuose ar pirmenybėse, privalo pateikti LFF oficialų rašytinį sutikimą dalyvauti atitinkamose varžybose. Šiame rašte klubas privalo įsipareigoti paklusti bei laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų, reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB (tarptautinės futbolo asociacijos valdyba) nustatytų futbolo žaidimo taisyklių, o taip pat įsipareigoti  visus ginčus spręsti FIFA, UEFA, LFF nustatyta tvarka.
5.
         LFF II lygos Vakarų zonos pirmenybes organizuoja ir tvarkaraštį tvirtina Klaipėdos apskrities futbolo federacija. 
6.
         LFF II lygos Vakarų zonos pirmenybių nugalėtojams įteikiama LFF II lygos Vakarų zonos pirmenybių nugalėtojų taurė. 
7.
         LFF II lygos Vakarų zonos pirmenybių  prizinių vietų laimėtojams įteikiami diplomai bei po 25 medalius (pirmos vietos – aukso, antros vietos  – sidabro, trečios vietos – bronzos).  
8.
         LFF I lygos pirmenybėse paskutinę vietą užėmusi Komanda iškrenta į LFF II lygą. Į LFF I lygą pereina dvi abiejų LFF II lygos zonų nugalėtojos ir antrą vietą užėmusios Komandos.
9.
         Iš abiejų LFF II lygos zonų į LFF III lygą iškrenta po dvi paskutines vietas užėmusias Komandas. LFF III lygos apskričių nugalėtojai teritoriniu principu (pagal II lygos zonas) žaidžia dviejuose atrankos grupėse dėl teisės žaisti LFF II lygoje. Į kiekvieną II lygos zoną patenka po dvi Komandas užėmusias pirmąsias vietas abiejuose atrankos grupėse.
10.
      Komandų užimamos vietos turnyrinėje lentelėje nustatomos pagal surinktų taškų sumą.
11.
      Jeigu sužaidus paskutines čempionato ar pirmenybių rungtynes, į čempionato ar pirmenybių nugalėtojos vardą pretenduoja dvi ar daugiau komandų, surinkusios vienodai taškų, skiriamos papildomos rungtynės (jeigu į nugalėtojo vardą pretenduoja dvi komandos) arba vieno rato turnyras (jeigu į nugalėtojos vardą pretenduoja daugiau nei dvi komandos) neutralioje aikštėje.
12.      Išskyrus 11  punkte numatytus atvejus, dviem ar daugiau Komandų, surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje lemia (eilės tvarka):
12.1.
     tarpusavio susitikimų rezultatai: taškai, įvarčių skirtumas;
12.2.
     bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas;
12.3.
     didesnis įmuštų įvarčių skaičius;
12.4.
     didesnis pergalių skaičius;
12.5.
     dublerių pirmenybėse užimta aukštesnė vieta.
13.
      Komandos pavadinimas turi būti sudarytas iš vieno žodžio arba žodžių junginio.
14.
      LFF I ir II ir III lygų pirmenybėse 5 (penki) žaidėjai iš pagrindinės Komandos gali žaisti už antrąją Komandą, kuri žaidžia žemesnėje lygoje, ir 5 (penki) žaidėjai iš antrosios Komandos gali žaisti už pagrindinę Komandą.
15.
      Klubo jaunių komandų žaidėjai (1992 m. gimimo ir jaunesni) gali žaisti už to Klubo pagrindinę ir antrąją Komandas, tačiau jie privalo būti registruoti LVJFA. 
16.
      LFF varžybose Komandų paraiškose žaidėjų užsieniečių (neturinčių Lietuvos Respublikos pilietybės) skaičius neribojamas, tačiau rungtynėse vienu metu Komandos sudėtyje aikštėje gali žaisti ne daugiau kaip 4 (keturi) žaidėjai užsieniečiai (neturintys Lietuvos Respublikos pilietybės). 
17.
      LFF varžybose žaidžiami 2 kėliniai po 45 minutes su 15 minučių pertrauka. Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų.
18.
      Į protokolą neįrašytas asmuo negali dalyvauti rungtynėse.
19.
      Į protokolą draudžiama įrašyti žaidėją, neturintį teisės dalyvauti rungtynėse: (neregistruotas LFF varžyboms, drausminės nuobaudos, suspendavimas, diskvalifikacija).
20.
      Žaidėjų, įrašytų į rungtynių protokolą, marškinėlių numeriai privalo būti identiški registracijos metu nurodytiems numeriams.
21.
      LFF II lygų pirmenybių rungtynėse leidžiama keisti ne daugiau kaip 5 žaidėjus.
22.
      Komandai, pasitraukusiai iš jų nesužaidus pusės (50%) varžybų, jos pasiekti rezultatai anuliuojami. Komandai, sužaidusiai pusę (50%) varžybų jos pasiekti rezultatai paliekami. Komandai, sužaidusiai daugiau kaip pusę varžybų, jos pasiekti rezultatai paliekami, o nesužaistose rungtynėse užskaitomi pralaimėjimai rezultatu 0:3.
23.
      Pakvietus į nacionalines rinktines iš vienos komandos 4 (keturis) ir daugiau žaidėjų, šios Komandos prašymu rungtynės gali būti atkeliamos arba nukeliamos. 

REGISTRACIJA LFF II LYGOS VAKARŲ ZONOS PIRMENYBĖMS


24.
      Asmenys, dalyvaujantys LFF varžybose turi būti užregistruoti oficialiame LFF varžybų dalyvių registre. Varžybų dalyviams yra suteikiama žaidėjo licencija.
25.
      LFF II lygos Vakarų zonos pirmenybėms Komandos registruojamos atitinkamų Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijos nustatytose vietose jų nustatytomis datomis. 
26.
      LFF II lygos pirmenybių Komandų sudėtys: 25 (dvidešimt penki) žaidėjai ir 10 oficialių asmenų.
27.
      LFF II lygos pirmasis registravimo periodas baigiasi likus vienai dienai iki zonos pirmenybių pradžios, antrasis periodas: nuo liepos 01 d. iki liepos 30 d. (imtinai) (Žaidėjai registruojami tik vienoje Komandoje).
28.
      Žaidėjų registracijos LFF varžybų dalyvių registre taisyklės taip pat nustatytos LFF Žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamente. 

INFRASTRUKTŪRA


29.      LFF II lygos Komandos privalo paruošti ir užtikrinti:
29.1.     šių matmenų aikštę: ilgis nuo 100 m iki 105 m, plotis nuo 64 m iki 68 m; taip pat aikštė turi būti lygi ir plokščia, tinkamos būklės, joje turi būti galima žaisti viso sezono metu;
29.2.
     švarius ir higieniškus stadiono įrenginius, persirengimo kambarius komandoms ir teisėjams, sanitarinius įrenginius (tualetus) žaidėjams.
29.3.
     švarius, higieniškus ir veikiančius dušus, karštą vandenį;
29.4.
     švarią teritoriją aplink stadioną;
29.5.
     netoli nuo kiekvienos tribūnos turi būti įrengti tualetai abiem lytims, atitinkantys sanitarinius ir higienos reikalavimus; tualetai turi būti šviesūs, švarūs ir higieniški, turi būti praustuvas ir bent šaltas vanduo;
29.6.
     medicinos darbuotojų budėjimą varžybų metu;
29.7.
     staliuką, kėdę ir įrangą žaidėjų keitimams parodyti rezerviniam teisėjui;
29.8.
     tvarką ir saugumą stadione varžybų metu, policijos budėjimą bei, esant galimybei, apsaugos tarnybų budėjimą rungtynių metu stadione; 
29.9.
     rezultatų skelbimo skydą (tablo) su komandų pavadinimais (“šeimininkai”- “svečiai”);
29.10.
   stadionuose privalo būti iškelta valstybinė vėliava;
29.11.
   esant reklaminiams skydams (1 m aukščio), jie turi stovėti ne arčiau kaip 3 m nuo šoninės linijos ir 4 m nuo vartų galinės linijos;
29.12.
   atsarginių žaidėjų suoliukus su uždanga nuo lietaus prie centrinės tribūnos bei apibrėžti jiems techninę-drausminę zoną;
29.13.
   stadionuose turi būti faksimilinio ryšio ir mobilaus ryšio aparatai ir jai turi būti leista pasinaudoti rungtynių teisėjams ir inspektoriams.
30.
      LFF II lygos pirmenybėse privaloma žaisti naudojant ne mažiau kaip 3 kamuolius, aprobuotus FIFA. 

PROTESTAI


31.
      Protestai pateikami ir nagrinėjami LFF Drausminių organų veiklos reglamente nustatyta tvarka.
32.
      LFF II lygos Vakarų zonos pirmenybių komandos protestus privalo pateikti Klaipėdos apskrities ir miesto futbolo federacijai, per 24 valandas ir sumokėjus 300 Lt. (trijų šimtų litų) mokestį.
33.
      LFF II lygos pirmenybių komandos, nesutinkančios su AFF Drausmės komiteto (komisijų) sprendimu bei kitų LFF priklausančių futbolo organizacijų dalyviai analogiškoje situacijoje turi teisę per 72 valandas, sumokėję 500 Lt (trijų šimtų litų) mokestį pateikti apeliaciją LFF Drausmės komitetui.
34.
      Protestai negali būti pateikti dėl faktinių teisėjo priimtų sprendimų. 

DRAUSMINĖS TAISYKLĖS


35.
      Žaidėjui, kuris žaidžia už pagrindinę ir dublerių komandas, įspėjimai (geltonos kortelės), pašalinimai (raudonos kortekės) skaičiuojami atskirai atitinkamame turnyre, nebent LFF Drausmės komitetas priima kitą sprendimą
36.
     Visose lygose ir LFF Taurės varžybose gautos drausminės nuobaudos skaičiuojamos bendrai.
37.
   Žaidėjams gali būti taikomos šios nuobaudos:
37.1 Diskvalifikacija vienerioms rungtynėms arba tam tikram laikotarpiui už:
a)  4, 6, 8 įspėjimą;
b) antrą įspėjimą tų pačių rungtynių metu (drausminių nuobaudų registre fiksuojama raudona kortelė)
c) šiurkštų žaidimą; (raudona kortelė)
d) pakartotinus ginčus su teisėju dėl jo priimtų sprendimų; (raudona kortelė)
e) netinkamą elgesį; (raudona kortelė)
f) žaidėjų arba kitų rungtynėse dalyvaujančių varžybų dalyvių įžeidimą; (raudona kortelė)
g) kitokį nesportinį elgesį;(raudona kortelė);
h) paskutinės vilties pražanga (raudona kortelė);
37.2 Diskvalifikacija dvejoms rungtynėms arba nustatytam laikotarpiui už lengvą fizinės jėgos panaudojimą (rankos ir/ar kojos mosto imitaciją, žodinį grasinimą asmeniui) be pasekmių.
37.3 Diskvalifikacija iki 3 (trijų) rungtynėms arba nustatytam laikotarpiui už žaidėjų arba kitų rungtynėse dalyvaujančių ir po rungtynių dalyvavusių varžybų dalyvių, žiūrovų užpuolimą (fizinės jėgos panaudojimą), neturėjusį rimtų pasekmių.
37.4. Diskvalifikacija iki 3 (trijų) rungtynėms arba nustatytam laikotarpiui už teisėjų ir/ar inspektorių įžeidimą.
38.
      LFF Drausmės komitetas, remdamasis rungtynių protokolų įrašais, delegatų bei inspektorių ataskaitomis, veda kortelių ir drausminių nuobaudų apskaitą, informuoja Klubus, Komandas apie paskirtas drausmines nuobaudas. Klubai ir Komandos privalo vesti žaidėjų įspėjimų ir pašalinimų apskaitą. Klubas ar Komanda turi teisę kreiptis į LFF Drausmės komitetą prašydamas patikslinti konkretaus žaidėjo gautų kortelių ar drausminių nuobaudų skaičių. 
39.
      Žaidėjui, pereinant į kitą Komandą toje pačioje lygoje, įspėjimai ir diskvalifikacijos lieka galioti. Galiojančios diskvalifikacijos perkeliamos į sekantį sezoną. Žaidėjui pereinant į kitos lygos Komandą, įspėjimai ir diskvalifikacijos anuliuojamos, nebent LFF Drausmės komitetas priima kitokį sprendimą.
40.
      Rungtynės, neįvykusios dėl vienos iš Komandų neatvykimo ar kitos priežasties, įskaitomos kaip praleistos, Komandos, kuri atvyko į rungtynes žaidėjams turėjusiems diskvalifikacijas, tuo tarpu, Komandos, kuri neatvyko į rungtynes, žaidėjams turėjusiems diskvalifikacijas, jos prątesiamos, jei LFF Drausmės komiteto sprendimu prasižengusiai Komandai įskaitomas pralaimėjimas.
41.
      Jei diskvalifikuotas žaidėjas dalyvavo rungtynėse ir Komandai dėl to LFF Drausmės komiteto sprendimu buvo įskaitytas pralaimėjimas, žaidėjo diskvalifikacija pratęsiama. 

TEISĖJAVIMAS


42.
      LFF organizuojamoms ar pripažįstamoms varžyboms teisėjų brigadas skiria LFTA komisija, kurią tvirtina LFF teisėjų komitetas. Šis sprendimas yra galutinis ir negali būti apskųstas.
43.
      LFF vykdomose varžybose gali teisėjauti tik LFTA patvirtinti teisėjai, turintys atitinkamas licencijas.
44.
      Rungtynių teisėjas, prieš pildydamas rungtynių protokolą, privalo pareikalauti pateikti abiejų Komandų varžybų dalyvių licencijas. Žaidėjai, kurių varžybų dalyvių licencijos nebuvo pateiktos rungtynių teisėjui, negali būti registruojami rungtynių protokole.
45.
      Komandai laiku neatvykus į rungtynes (vėluojant), komandos laukiama 45 (keturiasdešimt penkias) minutes nuo tvarkaraštyje paskelbtos rungtynių pradžios. 
46.
      Rungtynių teisėjas priima sprendimą nevykdyti rungtynių dėl blogų oro sąlygų ir/ar aikštės kokybės. Tokiu atveju rungtynės turi būti žaidžiamos toje pačioje aikštėje kitą dieną, o nesant galimybių vykdyti rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos į rezervinę dieną. Sprendimą dėl datos, laiko ir vietos priima LFF. Šis sprendimas yra galutinis.
47.
      Jei rungtynės yra nutraukiamos dėl blogų oro sąlygų ir aikštės kokybės, likęs rungtynių laikas turi būti baigiamas žaisti toje pačioje aikštėje kitą dieną išlikus tam pačiam rezultatui, drausminėms nuobaudoms, keitimų skaičiui. Jei klubas išnaudoja keitimų limitą, keitimai nebėra leidžiami. Nesant galimybių vykdyti rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos į rezervinę dieną. Sprendimą dėl datos, laiko ir vietos priima LFF. Šis sprendimas yra galutinis.
48.
      Užpildytą ir pasirašytą abiejų Komandų rungtynių protokolą įteikus teisėjui, jeirungtynės dar neprasidėjo, laikomąsi šių reikalavimų:
48.1.
     jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš 11 rungtynių lapo sąrašo pradžioje išvardytų žaidėjų negali pradėti rungtynių, juos gali keisti bet kurie iš septynių atsarginių žaidėjų. Šie keitimai atitinkamai mažina atsarginių žaidėjų skaičių. Rungtynių metu II lygose vis tiek leidžiami penki žaidėjų keitimai;
48.2.
     jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš septynių rungtynių lape išvardytų atsarginių žaidėjų negali išeiti į aikštę, jų keisti negalima, o tai reiškia, kad atitinkamai sumažėja atsarginių žaidėjų skaičius;
48.3.
     jei dėl kokios nors priežasties rungtynių lape nurodytas vartininkas negali išeiti į aikštę, jį gali pakeisti kitas vartininkas, kuris anksčiau nebuvo nurodytas rungtynių lape. 
49.
      Tik šeši oficialūs asmenys ir septyni atsarginiai žaidėjai, kurie yra įtraukti (vardas, pavardė, funkcijos) į rungtynių protokolą gali sėdėti ant atsarginių suolelio.
50.
      Atsarginiai abiejų komandų žaidėjai darydami apšilimą rungtynių metu privalo vilkėti skiriamuosius ženklus, kurie turi skirtis nuo rungtyniaujančių abiejų Komandų.
51.
      Teisėjams pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia “svečių” komanda. 

NENUMATYTI ATVEJAI


52.
      Visus šiuose nuostatuose nenumatytus atvejus, reglamentuoja 2010 m. LFF varžybų nuostatai arba sprendžia LFF Vykdomasis komitetas, kurio sprendimai yra galutiniai.